promoImage.jpg, 186kB

Lékařská péče a sociální služby v Jundrově

 

Za posledních šest let (tedy dvě volební období současného vedení Jundrova), kdy jsem čerpala rodičovskou dovolenou, se v Jundrově změnila řada věcí k lepšímu. Oblasti lékařské péče a sociálních služeb bohužel podle mého názoru žádnou změnu nezaznamenaly. Jejich stav a nabídka neodpovídají standardům okolních městských částí. 

 

V posledních letech narostl počet obyvatel, ale v naší městské části ordinuje v současné době pouze jeden obvodní lékař, jedna pediatrička (pouze omezeně) a dva zubaři. Řada občanů je nucena za lékařskou péčí dojíždět do okolí. Proto se chceme pokusit vytvořit nové prostory pro zdravotníky, navázat spolupráci s dalším pediatrem a v případě zájmu občanů zvážit možnost spolupráce s psychologem a psychoterapeutem. Nedostatek zdravotníků řeší obce po celé České republice. Některé obce dokonce nabízí různé formy pobídek (finanční bonus za start ordinace, bydlení zdarma, využití služebního vozu, atd.). Bude obtížné uspět, ale je třeba toto téma otevřít a řešit, jinak Jundrovu "ujede vlak" a bude v této oblasti zaostávat i nadále.

 

Dále jsem si v sousedském okolí všimla, že řada seniorů žije osamoceně bez pomoci rodinných příslušníků, kteří často odešli za prací do Prahy nebo do zahraničí. Troufám si tvrdit, že nemají dostatek informací o možnostech čerpání finanční podpory či nabídce sociálních služeb, které mohou od pracovníků úřadu využívat. Z mnoha stran lze také vnímat skutečnost, že se rozevírají nůžky mezi sociálními třídami. Tato skutečnost bude dopadat na mladou generaci, která může vnímat omezené vyhlídky na dosáhnutí kvalitního života". Proto považuji za nutné se těmto tématům aktivně věnovat a cíleně pomáhat mladým lidem, kteří jsou mnohdy bez svého přičinění ve složité životní situaci. Proto hodláme prosadit, aby sociální pracovnice byly více aktivní v terénních sociálních službách a věnovaly potřebným občanům osobní péči.

 

V neposlední řadě je naším cílem dlouhodobá podpora sdružení, spolků a dětských skupin zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí z veřejných zdrojů obce. Reflektujeme potřeby občanů a zejména rodin s dětmi a chceme jim poskytnout v Jundrově dostatečně kvalitní zázemí pro život. Uvědomujeme si, že v současném sociálním systému je důležité umožnit matkám či otcům po narození dítěte brzký návrat do zaměstnání. Proto jsme otevření finanční podpoře výchovným sdružením a spolkům, jež zajišťují umístění ratolestí od raného věku.

 

Na závěr bychom rádi podpořili osvětu občanů v oblasti péče o fyzické i duševní zdraví, protože si uvědomujeme, v jak hektické a náročné době žijeme (např. kurz první pomoci, kurz první pomoci pro novorozeňata, stravování při zdravotním omezení, přednáška na téma psychohygieny a zvládání stresových situací, apod.).


PETRA KONOPÁČOVÁ

ING. PETRA KONOPÁČOVÁ - garant tématu

Diskuse

Jméno: Email:
Předmět:
Text: