promoImage.jpg, 186kB

JUNDROVÁCI SLIBUJÍ

 

ještě jednou a ze srdce děkujeme za podporu v proběhlých komunálních volbách. Dovolte mi proto informaci o tom, jak jsme naložili s hlasy, které jste nám jako voliči dali.

 

5 zastupitelů v 15členném zastupitelstvu je pro nás historický úspěch, kterého si velmi vážíme. Předpokládáme, že jste nás volili pro to, co jsme Vám nabízeli před volbami.

 

Kvalita úřadu, školských zařízení a také trpělivá práce na územním plánu ve prospěch Jundrova byly naše klíčové body programu. Tím pádem byly pro nás stěžejním faktorem pro rozhodování, jak dál. (Budeme samozřejmě pracovat na veškerých tématech, které Jundrov má a bude mít, ale na rozdíl od našich konkurentů neslibujeme nikdy všechno….není to reálné, zejména v rámci kapacity a znalostí, kterými naši kandidáti vládnou.)

 

Výsledky ustanovily složení nového zastupitelstva pouze ze tří stran – Zelená pro náš Jundrov (7 zastupitelů), JUNDROVÁCI (5) a ODS (3)

 

I přes nepochybný úspěch nám ale nebyl dán nejvyšší počet mandátů. Kolegové ze Zelené pro náš Jundrov jich sice získali méně než v minulosti, pořád ale o 2 více než my. Jako takovým jim náleží možnost obsazení pozice starosty či starostky Jundrova. Naše představa o změně na této pozici tudíž není uskutečnitelná. 

 

Protože nám ale jde zejména o prosazení našeho programu, nejsou pro nás vedoucí pozice – tedy mimo starosty i jeho zástupce-místostarosty – tak důležité jako pro jiné. Dohodli jsme se tedy na koalici se Zelenou pro náš Jundrov, s tím, že JUNDROVÁCI budou mít 3 radní v pětičlenné radě městské části a naši partneři budou mít pozici starosty a místostarosty. Rozhodli se je obsadit stejně jako doposud.

Naši radní budou mít mimo většiny v exekutivním orgánu každý konkrétní agendu, za kterou budou v rámci Rady primárně zodpovědní.

 

Dobří počtáři namítnou, že existovala ještě jedna možnost koalice, a to osmičlenná s ODS (z 15 zastupitelů). I když jsme tuto možnost poctivě probírali, nezdála se nám pro následující 4 roky v zastupitelstvu vhodná. Prvním důvodem byla samozřejmě vratkost takové minimální většiny. V rámci setkání nám kolegové z ODS argumentovali programovým průnikem, nicméně v rámci toho, že ODS slíbila v kampani úplně všechno všem, to nebylo až tak těžké. Naopak bezbřehost programu na nás nepůsobila dobře (a možná i na voliče vzhledem k volebnímu výsledku i přes masivní kampaň). Naopak o Územním plánu ani slovo a přitom doyen místní buňky kdysi jednoznačně prohlašoval zastavění Juranky za hotovou věc…Všichni zástupci této strany jsou ale noví a neokoukaní kandidáti, takže jim dejme šance dokázat, že v zastupitelstvu nebudou kvůli podávaní trestních oznámení na radu, ale pro zodpovědnou, i když opoziční práci.

 

Věříme, že naši voliči (31,4 % volících) jsou inteligentní lidé a pochopí, že i když opět nejsme v záři reflektorů, bude náš hlas v rámci síly v radě slyšet. Ještě více pak doufáme, že nejen oni, ale všichni Jundrováci během následujících 4 let ocení poctivou práci založenou na faktech a dialogu, kterou všichni naši zastupitelé, ale i členové výborů a komisí slibují.

 

Ano, to Vám SLIBUJEME!

 

Ondřej Šťastník

Radní pro oblast územního plánu a dopravy

ondrej@jundrovaci.cz