promoImage.jpg, 186kB

Zpět na seznam novinek

Skutečně můžeme čekat s výstavbou nového mostu u Prašnic?

Veslařská se nachází ve vzdálenosti 400m od nového mostu a vypadá to, že spolu tato dvě témata vůbec nesouvisí. Opak je však pravdou.

Veslařská je dopravou nejzatíženější ulicí v Jundrově a všeobecně se předpokládá, že po dokončení úseku VMO za řekou (1, viz detail dole) doprava na Veslařské značně opadne. V této souvislosti došlo k analýze dopravní zátěže celého Jundrova a z dat sčítání dopravy na jednotlivých místech v letech 2008-2015 vyplynulo hodně překvapivých čísel (2)

Veslařskou projíždí 10 000 vozidel za den. Pro představu to je o 20% více vozidel, než projíždí za Pohořelicemi na Mikulov a Vídeň (3). Je to také více, než kolik jezdí na dálnici D1 mezi Vyškovem a Kroměříží. Na mostě u Piavy je toto číslo dokonce 11 500 vozidel za den, tedy stejně jako projíždí v Lipůvce na Svitavy.

Z uvedených čísel se vnitřní Jundrov (4) podílí intenzitou 4 250 vozidel za den. Jundrovem tak projíždí jen zbývajících cca 5700 vozidel. K tomuto je nutné podívat se na křižovatky na obou koncích Jundrova, tedy u Antroposu a nového hřiště u Hrocha. U Antroposu se na Pisáreckou křižovatku vrací jen 42% vozidel, většina tedy 58% jich míří do Kohoutovic, nebo Nového Lískovce. U Hrocha jich jen 46% míří na Kníničskou (tedy na VMO, nebo do Bystrce) a většina tedy 54% jich míří  kolem vozovny do Komína. Z uvedeného plyne, že po dostavbě VMO úbytek bude pouze o 2 700 vozidel za den (5). Kdyby tedy VMO stál již v roce 2015 stále by po Veslařské jezdilo 7300 vozidel, což je stále více než je na budoucí dálnici na Vídeň u Mikulova.

Další podstatnou informací je, že v letech 2012-2015 došlo k nečekaně razantnímu nárůstu dopravy ze samotného Jundrova. Z oblasti okolí ulic Sosnová, Šeříkova, Nálepkova je to nárůst o 15,4% a to tam neprobíhala žádná výstavba. Z oblasti okolo ulice Dubová pak nárůst o téměř neuvěřitelných 30% za 3 roky. Zde je nutno upozornit, že v uvedeném období došlo k dokončení 30 nových rodinných domů, avšak i po odečtení tohoto vlivu je to stále nárůst o více než 28%. 

Chybějící úsek VMO by měl být dokončen v prosinci 2021 (6). Vezmeme-li v úvahu úbytek dopravy dokončením VMO v roce 2021 a nárůst dopravy ze samotného Jundrova, pak lze odhadovat, že v roce 2022 bude po Veslařské jezdit cca 9 000-10 000 vozidel za den, tedy zhruba stejně jako dnes z čehož však více než 2/3 budou tvořit samotní Jundrováci a ve zbytku hledejte například i autobusy a trolejbusy MHD.

Pokud by se ve stejné době dokončil nový most na Optátově tak by přes něj jezdilo téměř 4000 vozidel za den (7). Na Veslařské by tak provoz poklesl na cca 7 000 vozidel, tedy o třetinu méně než dnes. 

Závěrem shrňme, že Veslařské může odlehčit jen dokončení obou staveb (VMO i nového mostu). Pokud se nezrealizuje žádná, bude situace do 10 let zcela neúnosná a budeme s láskou vzpomínat na to jak málo aut zde jezdilo v roce 2016. Pokud se zrealizuje jen jedna z nich, pak bude za 10 let jezdit po Veslařské stejný počet aut jako letos.

Budeme-li uvažovat dál, než k příštím či přespříštím volbám, a budeme-li chtít aby byl Jundrov alespoň stejně pěkným místem k bydlení jako je dnes, musíme již dnes začít pracovat na realizaci nového mostu.

zhruba stejně jako dnes z čehož však více než 2/3 budou tvořit samotní Jundrováci a ve zbytku hledejte například i autobusy a trolejbusy MHD.

Pokud by se ve stejné době dokončil nový most na Optátově tak by přes něj jezdilo téměř 4000 vozidel za den. Na Veslařské by tak provoz poklesl na cca 7 000 vozidel, tedy o třetinu méně než dnes. 

Závěrem shrňme, že Veslařské může odlehčit jen dokončení obou staveb (VMO i nového mostu). Pokud se nezrealizuje žádná, bude situace do 10 let zcela neúnosná a budeme s láskou vzpomínat na to jak málo aut zde jezdilo v roce 2016. Pokud se zrealizuje jen jedna z nich, pak bude za 10 let jezdit po Veslařské stejný počet aut jako letos.

Budeme-li uvažovat dál, než k příštím či přespříštím volbám, a budeme-li chtít aby byl Jundrov alespoň stejně pěkným místem k bydlení jako je dnes, musíme již dnes začít pracovat na realizaci nového mostu.

Ondřej Šťastník


1) VMO = velký městský okruh, za řekou se rozumí úsek označený jako VMO Žabovřeská, tedy mezi Žabovřesky a pisáreckou křižovatkou

2) 
všechny údaje v článku jsou vztaženy k dopravě v roce 2015

3) 
srovnávací údaje o dálnicích a důležitých silnicích pochází z posledního celostátního sčítání dopravy a jsou dostupné na internetových stránkách ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

4) 
vnitřním Jundrovem se rozumí vše mimo samotné obyvatele Veslařské, ty nelze z dostupných dat odlišit od průjezdu "přespolních" Jundrovem

5) 
za předpokladu, že všechna vozidla jedoucí alespoň na jedné straně z prostoru VMO na něm zůstanou

6) 
datum zprovoznění podle posledních údajů zveřejněných ŘSD – nutno však upozornit, že na něm došlo k problému s výkupem pozemku a probíhá vyvlastňovací řízení, jež realizaci pravděpodobně opozdí

7) 
4 000 vozidel za den = celý provoz z oblasti okolo Dubové v roce 2022

Diskuse

Jméno: Email:
Předmět:
Text: