promoImage.jpg, 186kB

Zpět na seznam novinek

Jundrov potřebuje nový most od Dubové

 
Popisovat dopravní situaci v Jundrově je poněkud zbytečné, každý ví, že přístup k většině domů se odehrává přes centrum Jundrova úzkými ulicemi, kde se jezdí jen kousek od oken rodinných domů. Problematičnost dopravy je natolik zřejmá, že se jí zabývaly již generace předchozí. Pro mladší a přistěhovalé je nutno jen připomenout, že dnes jedna z nejširších ulic Optátova byla výrazně užší a domy zde dříve měly předzahrádky. První úvahy o dopravě nastaly koncem 60-tých let s plány na výstavbu sídliště Jundrov-Sever. Z původních plánů byla realizována jen menší část v podobě panelových domů na Dubové a Březové. V době jejich realizace však automobil nebyl běžnou součástí života, za dostatečné se tehdy považovala místa pro pouhá 4 auta na jeden vchod. I přes takto nízký počet aut se dospělo k závěru, že ulice Optátova, Lelkova a Březová nejsou dostatečné. Řešením bylo podstatné rozšíření Optátovy na úkor předzahrádek rodinných domů. Od plánů na výstavbu celého sídliště Jundrov-Sever bylo upuštěno a dalších 20 let zůstala situace beze změn.

Další etapa započala v letech 1995-98, kdy se připravoval územní plán zóny Brno-Jundrov, jež počítal se zástavbou plochy dříve vyhrazené pro sídliště Jundrov-Sever. Již tehdy bylo hodně hlasů, že dopravní napojení je nedostatečné a dostavba sídliště nepřijatelná. Výsledkem bylo, že se v plánu objevil most v poloze u Komínského Sokola, tedy pokračování ulice Dubová, po polní cestě mezi zahrádkami kolem červeného domu dolů k řece. Zároveň se povolila zástavba zahrádek okolo Dubové s indexy jež nedovolovaly pokračovat v domech velikosti Dubové. Zapsaná byla omezení výšky staveb na 2 nadzemní podlaží (s výjimkou ulice Optátova, kde byly dovoleny 3) a dále omezení v textu výkresu uvádějící „předpokládá se zástavba samostatnými rodinnými domy, nebo krátkými řadami“ a dále podmínka „výstavby mostu, nebo rozšíření ulice Optátova“. Podmínek bylo tolik, že se téměř dalších 10 let nedělo nic.

V letech 2003-2007 pak došlo hned ke dvěma událostem. První, veřejně známou, bylo povolení a výstavba bytových domů Optátova, jež vyvolala obrovskou vlnu nevole. Dodnes je dost občanů jež netuší, jak k výstavbě mohlo dojít, aniž by byl most. Developer tehdy doložil dopravní studii, ze které plyne, že došlo k „rozšíření“ ulice Optátova. Na Optátově se nestavělo, došlo jen k jejímu zjednosměrnění stejně jako na ulici Lelkova. Studie dokládala, že se tím dopravní kapacita o něco zvýšila. To “něco” je pak zajímavé tím, že existuje několik stanovisek státních orgánů, jež na základě studie tvrdí, že zde lze postavit oněch 106 bytů na Optátově a ještě další (v různých verzích stanovisek z různých let se číslo „další“ mění od 100 do 250).  

Druhou téměř nenápadnou událostí z tohoto období byla změna pozice mostu. Plánovaný most se přiblížil centru Jundrova. Nově je jeho plánovaná pozice pod ulicí Optátova poblíž říční pláže Prachejle. Důvod je více než zřejmý, most musí na druhé straně navazovat na důležité silnice, tedy zejména na magistrálu Kníničskou. Ta je však dost zatížena a úrovňová křížení se mají rušit a nikoliv vznikat nová. Nové napojení mostu proto směřuje k autosalonu Opel zatáčkou doprava za sportovištěm Hroch. Je proto logické, aby most byl blíž k Dubové, kde je a bude nejvíc aut. 

Bohužel v témže období byl projekt mostu sprostě zneužit. Plánem developera bylo stavět další bytové doby a to dokonce ještě vyšší, než ty na Optátově. Jeho architekt tehdy na zastupitelstvu doslova řekl, že stavby by měly respektovat výšku domů na Dubové a směrem k nim se zvyšovat a k řece snižovat. Do jaké výšky by dospěly jsme se nikdy nedozvěděli, nejvyšší dům jež byl tehdy prezentován měl 5 pater. Pro takový záměr by však bylo nutné změnit územní plány a to v období, kdy odpůrci agresivního stavění uspěli ve volbách a tvořili v zastupitelstvu opozici. Navíc ani někteří tehdejší členové koalice nebyli z plánů nadšeni a kandidovali s hesly o podpoře výstavby „zejména rodinných domů“. Za této situace byl most vzat jako rukojmí plánů na sídliště a bylo tvrzeno, že jej postaví developer, když se změní územní plán (tento to nikdy takto neslíbil), že most město nepostaví, když se nezmění plán a spoustu dalšího. Logickou reakcí na spojení mostu a mohutné zástavby pak bylo obecné zanevření na jinak velmi prospěšný most. Odpor k této výstavbě byl natolik velký, že ačkoliv je to nelogické, tak představiteli odpůrců se stala i řada občanů bydlící v ulicích jimž by most ulevil vůbec nejvíc. Most tak zůstal ležet na mrtvém bodě.

Dost bylo historie, udělejme za ní tlustou čáru a pojďme se zabývat tím, aby se v Jundrově žilo dobře nám a zejména našim dětem. V současnosti je most stále v územních plánech v pozici pod Optátovou. Stavba je navíc vymezena jako veřejně prospěšná stavba VPS 20/05-II/1. Podíváte-li se na mapu, tak změna místa není možná, most musí odvést dopravu od Dubové směrem k Opelu a prostor jinde není. Samozřejmě je třeba zabránit kolizi s oběma komunikacemi okolo řeky - na naší i protější komínské straně. Je take nutné si uvědomit, že most nebude mít takový význam jako most u Piavy. Je tedy zřejmé, že by tento most měl být o dost menší (užší). K článku přikládáme návrh architekta, jenž se nám pokusil nastínit jak by most v tomto místě mohl vypadat při pohledu právě od říční pláže Prachejle. Most může být lehký, elegatní ale přitom se dvěma jizdním pruhy a chodníkem.

Vliv mostu na zástavbu v okolí Dubové se za poslední roky výrazně zmenšil. Došlo zde k výstavbě více než 30 rodinných domů a nyní se připravují tři na sobě nezávislé projekty na dalších 50 domů. I kdyby se z nich ten největší nerealizoval bude celá lokalita již natolik rozčleněna, že nebude ani po technické stránce nahrávat mohutné bytové zástavbě. Pokud se zrealizují všechny tři projekty bude většina plochy pro výstavbu vyčerpána a zbývající plocha v celém okolí Dubové (včetně proluk) dovolí realizaci přibližně max. 30-40 dalších domů (uvažujeme o podobně husté zástavbě jako je pod Dubovou, pokud by se realizovaly velké domy jako je červený na konci Dubové nevešlo by se jich víc než 10).

V této oblasti je dnes 289 bytů na Dubové, 73 bytů na Březové, 106 bytů na Optátově, se započtením bytů v okolních domech se dostáváme k počtu 600 bytů (počítáno jen od Optátovy na sever). Podle informací poskytnutých obyvateli panelových domů je zde cca 25% bytů užíváno původními obyvateli (dnes seniory) bez aut. Z uvedených čísel je patrné, že jen generační obměna v těchto bytech, ke které již začalo docházet zvýší provoz o více než 15%, další zvýšení provozu lze očekávat rozšiřováním počtu rodin s dvěma či více auty. Naproti tomu aktuálně plánovaných 50 domů je nárůst jen o 8 % a pokud by v obdobné intenzitě došlo k zástavbě veškerých stavebních pozemků dojde k nárůstu o 15%. I v nejhorším scénáři tak bude nejpodstatnější část tvořit provoz z již existující zástavby a nikoliv ten z té nové. Tedy most bude sloužit zejména současnému Jundrovu.

Shrňme současný stav. Most již nelze zneužívat pro jiné cíle. Most je potřeba, jeho plánované umístění je správné, most má všechny potřebné podklady v úrovni územního plánování, včetně řádného označení jako veřejně prospěšné stavby. Je tedy potřeba, aby vznikl konkrétní projekt, zajistilo se financování a hlavně se co nejdřív postavil. Stávající Rada MČ se proto zabývá tím jaký most by mohl vzniknout (třeba ten na obrázku) a zárověň také  potřebnost mostu chce mít podloženou analýzou současné a hlavně budoucí potřeby automobilismu.

Ondřej Šťastník ondrej@jundrovaci.cz

Pavel Výšek vysek@email.cz

Diskuse

Jméno: Email:
Předmět:
Text: