promoImage.jpg, 186kB

 

Konec popíjení na jundrovském náměstí

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás informovat, že na prosincovém zasedání jundrovského zastupitelstva byl schválen návrh na aktualizaci obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Co to pro Jundrov znamená?

Požívání alkoholických nápojů se v prostoru před jundrovskými obchody na ulici Optátova a Veslařská postupem času stává čím dál běžnějším, což považuji za velmi obtěžující a potenciálně vedoucí ke konfliktním a nebezpečným situacím. Pokud však nedochází k porušování zákona, nemá policie právo zasahovat. I z toho důvodu existuje městská vyhláška vymezující, s určitými výjimkami, prostory, kde je požívání alkoholických nápojů zakázáno. V Jundrově jsme takovéto prostory, na rozdíl od jiných městských částí, neměli doposud úžeji definovány. Zákaz platil jen v obecně definovaných prostorech, jako jsou prostory u škol či dětských hřišť. To za současné situace již nelze považovat za dostatečné. 

Poté, co statutární město Brno zapracuje náš návrh do příslušné vyhlášky, což očekávám v první polovině tohoto roku,  již nebude legálně možno konzumovat alkohol na veřejném prostranství před nákupním centrem na ulici Optátova a Veslařská, před provozovnami Střední školy Brno, Charbulova, p. o., před budovou Úřadu MČ a před místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena, tedy v prostoru vymezeném příslušnými částmi ulic Nálepkova, Optátova, Veslařská a Kopretinová.  

Vyhláška však nadále obsahuje i výjimky, takže např. při rozsvěcení vánočního stromu si stále budeme moci dát něco na zahřátí, nicméně lavička před tureckým kebabem bude opět sloužit primárně pro odpočinek cestujících před příjezdem autobusu a barový pultík na mříži vedle bývalého Tabáku osiří.  

Závěrem je třeba říci, že návrh byl na zastupitelstvu schválen jednomyslně. 

 

Richard Hubl, radní MČ Jundrov s gescí školství, sociální a bytová problematika

e-mail: hubl@jundrov.cz